Cenovnik

Prikazane su ukupne cene parking usluga u odnosu na broj dana provedenih na parkingu.

Gratis prevoz do i sa aerodroma. Nema dodatnih troškova.

1 dan
300,00 RSD
2 dana
600,00 RSD
3 dana
900,00 RSD
4 dana
1.200,00 RSD
5 dana
1.500,00 RSD
6 dana
1.800,00 RSD
7 dana
2.100,00 RSD
8 dana
2.400,00 RSD
9 dana
2.700,00 RSD
10 dana
3.000,00 RSD
11 dana
3.300,00 RSD
12 dana
3.600,00 RSD
13 dana
3.900,00 RSD
14 dana
4.200,00 RSD
15 dana
4.500,00 RSD
16 dana
4.800,00 RSD
17 dana
5.100,00 RSD
18 dana
5.400,00 RSD
19 dana
5.700,00 RSD
20 dana
6.000,00 RSD
21 dan
6.300,00 RSD
22 dana
6.600,00 RSD
23 dana
6.900,00 RSD
24 dana
7.200,00 RSD
25 dana
7.500,00 RSD
26 dana
7.800,00 RSD
27 dana
8.100,00 RSD
28 dana
8.400,00 RSD
29 dana
8.700,00 RSD
30 dana
9.000,00 RSD

Obračun broja dana provedenih na parkingu vrši se kalendarski, po započetom danu sa tolerancijom od 2h u odnosu na ponoć.

*Ako parkirate vozilo posle 22:00h, taj dan ne ulazi u obračun, odnosno ako završite parkiranje do 02:00h, započeti dan takođe ne ulazi u obračun.